فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی مزیت نسبی بخش صنعت در استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر توسعه مناطق مرزنشین استان
1. بررسی مزیت نسبی بخش صنعت در استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر توسعه مناطق مرزنشین استان

محمد اکبری گلنگدری؛ محمد روحی کریمی

دوره 5، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 33-55

چکیده
  توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می‌تواند انگیزه‌های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه‌ریزی براساس مزیت‌های نسبی هر منطقه می‌تواند یکی از مؤلفه‌های توسعه ...  بیشتر