نویسنده = رضا خیرالدین
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای فضایی اقتصاد غیررسمی مرزی در شهرستان مرزی بانه ـ کردستان

دوره 4، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 101-124

رضا خیرالدین؛ مهدی رازپور