فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

طراحی الگوی بومی فرایند کنترل قاچاق کالا و ارز از منظر رفاه اجتماعی
1. طراحی الگوی بومی فرایند کنترل قاچاق کالا و ارز از منظر رفاه اجتماعی

حامد ریاحی؛ ناصر آزاد

دوره 4، شماره 19 ، اسفند 1398، ، صفحه 7-45

چکیده
  قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که از یک طرف به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و از سوی دیگر به نظم اجتماعی خرد و کلان، فرهنگ‌ها و نگرش‌ها مربوط می‌شود که زیان‌های اقتصادی، اجتماعی، ...  بیشتر