فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

چالش‌های نظری و عملی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در حقوق کیفری ایران
1. چالش‌های نظری و عملی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در حقوق کیفری ایران

امیر محمد پرهام فر؛ محمدرضا نجفی

دوره 4، شماره 19 ، اسفند 1398، ، صفحه 83-99

چکیده
  در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست اتخاذشده در قبال کالای قاچاق به تناسب نوع کالا متفاوت است. کالای قاچاق به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود: کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط و کالای مجاز. نکته قابل ...  بیشتر