نویسنده = عبداله هندیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

دوره 4، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 47-81

علیرضا برازی؛ علی مویدی خرم آبادی؛ عبداله هندیانی؛ فرید مصباحی


2. مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق

دوره 4، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 137-167

احمد کلاه مال همدانی؛ عبداله هندیانی