نویسنده = علیرضا برازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

دوره 4، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 47-81

علیرضا برازی؛ علی مویدی خرم آبادی؛ عبداله هندیانی؛ فرید مصباحی


2. مدیریت دانش ضرورتی انکارناپذیر درمبارزه با قاچاق کالا و ارز

دوره 4، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 101-135

علیرضا برازی؛ علی مویدی خرم آبادی؛ مریم ملک