نویسنده = محمد مهدی مقدادی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

دوره 3، شماره 9، پاییز 1397، صفحه 27-54

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری