نویسنده = مهدی قائمی اصل
تعداد مقالات: 1
1. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 99-121

مسعود همایونی فر؛ سحر رستگار مقدم حلاج؛ سید سعید ملک الساداتی؛ مهدی قائمی اصل