نویسنده = محمد جوانمرد
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق ارز (با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 35-72

مجتبی ستوده گندشمین؛ محمد جوانمرد؛ مسعود مرشدی