نویسنده = علیرضا سلیمی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی اقتصاد مقاومتی در بستر نوآوری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 169-189

محسن مطیعی؛ علیرضا سلیمی