فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه
1. قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه

مصطفی ذوالفقارطلب

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 35-72

چکیده
  یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود. این نوع معامله هر چند که به طور جزئی دارای ...  بیشتر