فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

تاثیر قاچاق بر از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی
1. تاثیر قاچاق بر از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی

زینب محمود آبادی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 219-255

چکیده
  امروزه قاچاق یکی از مسائل اصلی کشور محسوب می­شود. به طوری که آثار قاچاق نه‌تنها در بعد اقتصادی آسیب­های جدی به جامعه وارد می­کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی جبران‌ناپذیری نیز ...  بیشتر