فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی
1. امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی

محمدجعفر حبیب زاده

دوره 3، شماره 7 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 149-197

چکیده
  قاچاق کالا و ارز یکی از پدیده‌های رایج در دولت‌های مدرن و از آفت‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است که در دوران اخیر جنبۀ سیاسی و امنیتی هم پیدا کرده است و به رغم مبارزه مداوم دولت‌ها با ...  بیشتر