فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نقش کالای قاچاق در گسترش فرهنگ مصرف و کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخلاقی
نقش کالای قاچاق در گسترش فرهنگ مصرف و کمرنگ شدن ارزشهای دینی و اخلاقی

حمید دهقانیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 119-157

چکیده
  قاچاق کالا به عنوان پدیده­ای مخرّب برای چرخه سالم اقتصاد ملی، بسترساز آسیب‌های متعدد اجتماعی بوده است. رشد بی­رویه این پدیده در سال‌های اخیر توجه جدی مسئولین امر را به خود معطوف نموده به طوریکه به ...  بیشتر