نویسنده = سمانه طریقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر قاچاق بر بیکاری

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 111-151

سمانه طریقی