فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز
1. بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز

عباس شاکری؛ حمید قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 155-164

چکیده
  با توجه به اهمیت قاچاق ارز و تاثیر گذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد و لزوم اعمال مدیریت کارآمد در بازار ارز از سوی دستگاههای ذیربط موضوع انضباط بخشی به این بازار با هدف مقابله موثر با قاچاق ارز به عنوان ...  بیشتر