نویسنده = الهام افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT

دوره 1، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 99-119

سید جمال نورجمالی سیدان؛ محبوب بابایی؛ زهره آزاد فلاح؛ الهام افتخاری